JPOPの最新人気曲

奴さん

奴さん
発売日::

作詞:作者不詳
作曲:作者不詳

エー奴さん どちらゆく 旦那を迎えに
さても寒いのに 供ともぞろえ揃
雪の降る夜も 風の日も
サテ お供は辛いね
いつも奴さんは 高端折
アリャセ コリャサ それもそうかいな

エー姐さん ほんかいな
後きぬぎぬ朝の 言葉も交わさず
明日の夜は 裏の背戸には わしひとり
サテ 合図は良しか
首尾をようして 逢いに来たわいな
アリャセ コリャサ それもそうかいな

Romaji Lyrics For Non-Japanese Users

e- yakko san  dotira yuku  danna wo muka e ni
satemo samu i noni  tomo tomo zoroe zoroi
yuki no hu ru yoru mo  kaze no hi mo
sate  o sonae ha kara i ne
itumo yakko san ha  kou tumaori
aryase  koryasa  sore mo soukai na

e- nee san  hon kaina
go kinuginu asa no  kotoba mo ka wasa zu
asita no yoru ha  ura no sedo ni ha  wasi hitori
sate  aizu ha ryou sika
syubi wo you si te  a i ni ki ta wai na
aryase  koryasa  sore mo soukai na