JPOPの最新人気曲

猫じゃ猫じゃ

猫じゃ猫じゃ
発売日::

作詞:作者不詳
作曲:作者不詳

猫じゃ猫じゃとおっしゃいますが
猫が 猫が足駄はいて 絞りの浴衣で来るものか
オッチョコチョイノチョイ オッチョコチョイノチョイ

蝶々蜻トンボ蛉やきりぎりす
山で 山でさいずるのが 松虫すず虫くつわ虫
オッチョコチョイノチョイ オッチョコチョイノチョイ
オッチョコチョイノチョイ

Romaji Lyrics For Non-Japanese Users

neko zya neko zya to ossyai masu ga
neko ga   neko ga asida ha i te   sibo ri no yukata de ku ru mono ka
oxtu tyoko tyo ino tyoi   oxtu tyoko tyo ino tyoi

tyoutyo sei tonbo rei ya kirigirisu
yama de   yama de sai zuru no ga   matumusi suzu musi kutuwa musi
oxtu tyoko tyo ino tyoi   oxtu tyoko tyo ino tyoi
oxtu tyoko tyo ino tyoi