JPOPの最新人気曲

木遣りくずし

木遣りくずし
発売日::

作詞:作者不詳
作曲:作者不詳

格子づくりに 御神燈さげて
兄貴ゃうちかと 姐御に問えば
兄貴ゃ二階で 木遣りの稽古
音頭とるのは ありぁうちの人
エンヤラ エンヤラヤ エンヤラ ヤレコノセ
サノセ アレワサ エンヤラヤ

つねりゃ紫 食いつきゃ紅よ
色で仕上げた アリャこの体
エンヤラ エンヤラヤ エンヤラ ヤレコノセ
サノセ アレワサ エンヤラヤ

目出度目出度の 若松さまよ
枝も栄えて アリャ葉も繁る
エンヤラ エンヤラヤ エンヤラ ヤレコノセ
サノセ アレワサ エンヤラヤ

Romaji Lyrics For Non-Japanese Users

kousi zukuri ni  gosintou sage te
aniki xya uti ka to  anego ni to e ba
aniki xya 二 kai de  kiya ri no keiko
ondo toru no ha  ari xa uti no hito
en yara  enyaraya  en yara  yarekonose
sanose  arewasa  enyaraya

tunerya murasaki  ku itukya beni yo
syoku de sia ge ta  arya kono karada
en yara  enyaraya  en yara  yarekonose
sanose  arewasa  enyaraya

medeta medeta no  wakamatu sama yo
eda mo saka e te  arya ha mo sige ru
en yara  enyaraya  en yara  yarekonose
sanose  arewasa  enyaraya