JPOPの最新人気曲

伊勢参宮道

伊勢参宮道
発売日::
歌手:宮崎武

作詞:宮崎武
作曲:岡千秋

悠久の 彼方から
清き流れの 五十鈴川(いすずがわ)
あゝ 伊勢参宮道を 一人来て
禊(みそぎ)祓(はら)えし 男の人生(こころ)
明日へ生きなん 無心の旅路

天津神(あまつかみ) 国津神(くにつかみ)
奇(あや)に畏(かしこ)き .(いの)り祝詞(うた)
あゝ 伊勢参宮道は 二千年
今も昔も 日本の聖地
両手合わせる 孤高の旅路

あゝ 伊勢参宮道に 陽は昇り
照らし給(たま)える 男の人生(こころ)
大神(かみ)を称(たた)える 瑞穂国(みずほ)の旅路

Romaji Lyrics For Non-Japanese Users

yuukyuu no kanata kara
悠久 の  彼方 から
kiyoki nagare no isuzugawa isu zu ga wa
清き 流れ の  五十鈴川 ( いす ず が わ )
aa ise sanguu dou wo ichi nin ki te
あゝ  伊勢 参宮 道 を  一 人 来 て
misogi miso ha ra e shi otoko no jinsei kokoro
禊 ( みそ ぎ ) 祓 ( は ら ) え し  男 の 人生 ( こころ )
asu he iki nan mushin no tabiji
明日 へ 生き なん  無心 の 旅路
amatsu shin ama tsukami kunitsu shin kuni tsukami
天津 神 ( あま つかみ ) 国津 神 ( くに つかみ )
ki aya ni kashiko kashiko ki i no ri shukushi uta
奇 ( あや ) に 畏 ( かしこ ) き .( い の ) り 祝詞 ( うた )
aa ise sanguu dou ha ni sen nen
あゝ  伊勢 参宮 道 は  二 千 年
ima mo mukashi mo nihon no seichi
今 も 昔 も  日本 の 聖地
morote awaseru kokou no tabiji
両手 合わせる  孤高 の 旅路
aa ise sanguu dou ni you ha nobori
あゝ  伊勢 参宮 道 に  陽 は 昇り
terashi kyuu tama eru otoko no jinsei kokoro
照らし 給 ( たま ) える  男 の 人生 ( こころ )
ohgami ka mi wo shou tata eru mizuho koku mizuho no tabiji
大神 ( か み ) を 称 ( たた ) える  瑞穂 国 ( みずほ ) の 旅路

宮崎武 新曲歌詞

宮崎武 人気曲歌詞

Leave a comment