JPOPの最新人気曲

青柳

青柳
発売日::

作詞:作者不詳
作曲:作者不詳

青柳の かげに誰やら 居るわいな
人じゃござんんせぬ 朧おぼろ月夜のエー 影法師

夕暮れの 窓で誰やら 呼ぶわいな
人じゃござんんせぬ 籠のオオムのエー 真似上手

Romaji Lyrics For Non-Japanese Users

aoyagi no   kage ni dare yara   i ru wai na
zin zya gozan n se nu   oboro oboro zukiyo no e-   kagebousi

yuugu re no   mado de dare yara   yo bu wai na
zin zya gozan n se nu   kago no oomu no e-   mane zyouzu